Sat. Oct 16th, 2021

Condiții noi pentru autorizația de mediu

2 min read

Aproape 500 de firme își pot închide porțile, la Vaslui

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui informează toți deținătorii autorizațiilor de mediu/autorizațiilor integrate de mediu că este obligatorie obținerea vizei anuale începând cu 13 iulie 2020, data de intrare în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150/11 iunie a.c. Solicitarea de aplicare a vizei anuale se face cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.
Documentația necesară pentru aplicarea vizei anuale va conține:

– cerere conform modelului la prezenta procedură; – raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menționa în cerere numărul de înregistrare și data la care a depus la APM Vaslui rapoartele solicitate prin autorizația/autorizația integrată de mediu;
– declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație;
– dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizațiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizațiile integrate de mediu.
Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA autorizației/autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus! Sunt deja 1.700 de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu emise de APM Vaslui. Dacă până la sfârșitul anului 2020 nu depun documentația pentru aplicarea vizei anuale, își pot pierde valabilitatea un număr de 100 autorizații în luna septembrie, 150 în luna octombrie, 120 în luna noiembrie și 90 în luna decembrie.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.