Fri. Sep 25th, 2020

Bone pentru cei care nu au cu cine lasa copiii!

3 min read

Joi, 25 iunie, a avut loc sedinta din aceasta luna a Consiliului Local Vaslui. Intrunirea consilierilor locali din municipiul resedinta de judet a fost foarte scurta, avand doar patru proiecte de hotarari pe ordinea de zi. Dintre acestea unul a atras, cu adevarat, atentia. Este vorba de proiectul de hotarare care vizeaza apelarea la bone puse la dispozitie de Primaria Vaslui, prin Consiliul Local, celor care nu au cu cine sa-si lase copiii. Consilierii au aprobat un proiect de hotărâre extrem de important pentru sute de familii din municipiul nostru. Este vorba de aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, mai ales pentru acele familii care nu au prins locuri în creșe și grădinițe și care au nevoie de ajutor în creșterea copiilor, pe perioada în care părinții sunt la serviciu.
Prin acest proiect ce vizează acordare a unui ajutor familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă (copii cu vârsta de până la 6 ani), spune primarul Vasile Pavăl, „se propune stabilirea modalității de acordare a acestui tip de ajutor familiilor care îndeplinesc condițiile legale și au domiciliul/reședința pe raza municipiului Vaslui”.
„Municipiul Vaslui a făcut și face eforturi pentru a pune la dispoziția cetățenilor săi servicii de îngrijire a copiilor în creșe și grădinițe publice, iar în ceea ce privește locurile în creșele și grădinițele de stat există o tendință de creștere a cererilor pentru înscriere raportat la numărul de locuri disponibile. Ținând cont de cererea mare de locuri în creșe și grădinite, pentru îmbunătățirea acestei situații de interes public, am decis identificarea de soluții alternative – inclusiv prin acordarea unui suport financiar familiilor care au domiciliul pe raza municipiului Vaslui, ajutor care poate fi folosit pentru plata bonelor”, a tinut sa precizeze primarul Vasile Pavăl.
Iată sumele oferite de primărie, funcție de venituri!
Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:
a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de acordare:

(1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

(3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.