Thu. Jan 28th, 2021

Managerii de spitale din județul Vaslui vor fi evaluati

2 min read

Cine ramane, cine pleaca?

In ultima perioada în sistemul sanitar se petrece o anomalie. Spitalele publice sunt în subordinea autorităților locale care finanțează toate cheltuielile, în timp ce managerii sunt evaluați de Ministerul Sănătății. Banii vin de la primării sau CJ-uri iar directorii de spital au dublă subordonare, către autorități și minister. Pe acest fond de suprapunere a mecanismelor de funcționare, Ministerul Sănătății anunță că evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 30 septembrie 2020, conform unui ordin al ministrului Sănătății publicat în Monitorul Oficial.
Noua prevedere vine să completeze Ordinul ministrului Sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen. În aprilie, ministrul Sănătății a mai modificat această prevedere, stabilind că evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 30 iunie 2020. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite și aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, al primarului unității administrativ- teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean sau prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitație publică, după caz. Ministrul sănătății, ministrul de resort sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean ori rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitației publice, după caz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.