Wed. Jan 20th, 2021

Modificarea și completarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020

2 min read

Avându-se în vedere publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 12 iunie 2020 a Hotărârii nr. 463/2020 de modificare și completare a Hotărârii Guvernului României nr. 248 / 2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020, subliniem faptul că, termenul de valorificare a producției de tomate obţinută în spaţii protejate a fost prelungit până la data de 1 iulie 2020, inclusiv.
Astfel, valorificarea producției de minimim 3.000 kg tomate se va face până la data mentionată anterior iar, ca și excepție, pentru cererile depuse până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, producția se va valorifica până la data de 1 iulie anul curent, inclusiv.
Reamintim faptul că, documentele justificative, care vor atesta valorificarea producției de tomate în primul semestru al anului 2020, vor fi: bonul fiscal, factura fiscală, fila / filele din carnetul de comercializare.
”Ȋn ceea ce privește încasarea acestui ajutor de minimis, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic vor avea obligaţia de a depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, documente justificative care vor atesta valorificarea producției de tomate obținută din spațiile protejate, până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul Fitosanitar Vaslui”, a declarat Gigel Crudu, director al Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.