Wed. Nov 25th, 2020

Admiterea in învăţământul superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

2 min read

Inspectoratul de Politie Judeţean (IPJ) Vaslui, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap. N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020.
Numărul de locuri aprobate în anul şcolar/universitar 2020-2021 la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I. şi unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N este de 136 de locuri pentru învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, dintre care 35 la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul” și 62 de locuri pentru învăţământul postliceal (maiştri militari), învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor fiind de 2 ani.
Înscrierea candidaților se realizează în perioada 09 – 16.06.2020, doar în zilele lucrătoare, între orele 0900-1500, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Vaslui (str. Hagi Chiriac, nr. 1, mun. Vaslui, jud. Vaslui).
Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu fișă medicală și aviz psihologic pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. este de 23.06.2020.
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiţii legale şi criterii specifice de recrutare care se găsesc în anunțul de concurs. Anunțul de concurs este afișat a sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și se regăsește în format electronic pe și pe site-ul oficial al I.P.J. Vaslui: http://vs.politiaromana.ro, în secțiunea Carieră – submeniul Admitere.
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări postate pe pagina web http://vs.politiaromana.ro, în secțiunea Carieră – submeniul Admitere.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează. La examinare participă doar candidații declaraţi „Apt psihologic”.
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.