Wed. Nov 25th, 2020

Tomata 2020: Termenele pentru fermieri urmeaza a fi prelungite!

1 min read

Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de act normativ prin care cele două termene – de valorificare și de depunere a actelor, vor fi prelungite în cadrul Hotărârii de Guvern privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”.
Noile termene în Programul Tomata 2020 vor fi 1 iulie pentru valorificarea producției minime de tomate, iar 15 iulie este ultima zi în care producătorii mai pot depune la Direcțiile Agricole Județene documente justificative care să ateste valorificarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean. În acord cu noile termene, Direcţiile pentru Agricultură Judeţene şi a municipiului Bucureşti vor întocmi, până pe 31 iulie, Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Anul acesta programul Tomata se acordă pentru culturile din spații protejate în cuantum de până la 3.000 de euro.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.