Fri. Nov 27th, 2020

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2020

1 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni stând jos

3 – 10 iunie 2020 Înscrierea candidaților

11 – 17 iunie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

30 iunie 2020 1 iulie 2020

Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00 – 20,00 Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8,00 –12 ,00

1 – 4 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor

5 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea justificată a comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, susținerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezervă, după caz, în după-amiaza aceleiași zile sau după finalizarea ultimei probe scrise prevăzută în prezenta anexă, prelungirea perioadei de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor. De asemenea, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba modificarea calendarului examenului de bacalaureat din anul 2020.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.