Sat. Sep 19th, 2020

ANUNȚ IMPORTANT DE LA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

4 min read
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

ANUNȚ IMPORTANT DE LA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
privind situațiile neprevăzute apărute din cauza răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19

Stimați beneficiari,

Având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19, precum și a prelungirii situației de urgență la nivel de țară, vă comunicăm următoarele:

Dosarul de finanțare original, cu toate semnăturile, se va numerota, opisa, după care se va scana INTEGRAL (Ordinea documentelor scanate va fi: opis, cererea de finanțare, bugetul, anexele cererii, documentele administrative și oricare alte documente justificative, conform listei de verificare). CD-ul se va introduce în plic, alături de toate documentele în format pe hârtie;
Referitor la anumite documente emise de instituțiile statului (Primăria Municipiului Vaslui, ANAF, Judecătoria Vaslui) care nu mai pot fi emise în original, se vor accepta în copie certificată conform cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare nerambursabilă (cu mențiunea ”conform cu originalul”, numele și prenumele în clar al reprezentantului legal și semnătura pe fiecare pagina a documentului);
Referitor la Declarația pe proprie răspundere atașată Cererii de finanțare prin care solicitanții afiliați la o federație sportivă declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018, precizăm că aceasta este o prevedere legală și, în consecință, trebuie respectată. Reamintim că solicitanții pot opta, după caz, să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent.

NOTĂ: În condițiile în care situația de urgență se prelungește, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020 poate suferi modificări !!! Vom reveni cu precizări.

Mulțumim pentru înțelegere !

PREȘEDINTE,

DUMITRU BUZATU

ANUNȚ
privind Sesiunea de informare și clarificări

Stimați beneficiari,

În ceea ce privește Sesiunea de informare și clarificări organizată în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020, vă comunicăm următoarele:
Având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus COVID19, precum și prevederile Dispoziției nr. 74 (disponibilă aici) , în scopul protejării populației, s-a luat decizia de a nu se mai organiza o astfel de instruire la sediul Consiliului Județean Vaslui;
Orice neclarități, nelămuriri, solicitări de informații se pot transmite în format electronic, pe adresa de email a Consiliului Județean Vaslui consiliu@cjvs.eu, cu confirmare de primire, în termenul prevăzut în Ghidul solicitantului, nu mai târziu de 5 zile înaintea datei limită de depunere a proiectelor (30.04.2020). Ulterior se va primi un răspuns scris, în format electronic.

NOTĂ: În condițiile în care situația de urgență se prelungește, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020 poate suferi modificări !!! Vom reveni cu precizări.

Mulțumim pentru înțelegere !

ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru acordare de finanțare nerambursabilă activităților nonprofit
de interes general pentru anul 2020

Unitatea administrativ – teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui,invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social și sport pentru anul 2020 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Sursa de finanţare a contractelor este bugetul județului Vaslui, în valoare totală de 400.000 lei, defalcat pe domeniul cultură – 100.000 lei, domeniul culte – 100.000 lei, domeniul social – 100.000 lei, domeniul sport – 100.000 lei.
Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 13.11.2020.
Data limită de depunere: 30.04.2020, ora 16.30. Având în vedere Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, perioada de depunere a proiectelor, inclusiv perioada de implementare pot suferi modificări. Vom reveni cu detalii, în funcție de situația la nivel de țară.
Modalitatea de depunere: Propunerile de proiect se vor depune doar prin poștă, cu respectarea termenului limită, care va fi data poștei. Orice depășire a termenului limită de 30.04.2020 (data trimiterii) va duce la respingerea proiectului ca neeligibil.
Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020, în perioada estimativă 04.05.2020 – 22.05.2020.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
Pachet informativ – DOMENIUL CULTURA ȘI CULTE
Pachet informativ – DOMENIUL SOCIAL
Pachet informativ – DOMENIUL SPORT
Hotarârea nr. 38/20 martie 2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020;
Hotarârea nr. 29/20 februarie 2020 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.