Sun. Oct 25th, 2020

Comunicat de presă de la AJOFM Vaslui

3 min read
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Noi precizări aduse prin OUG 32/2020, publicată in Monitorul Oficial al României nr.260/30.03.2020.

Cine are dreptul să aplice șomajul tehnic?

• Angajatorii care reduc sau întrerup activitatea total sau parțial;
• Pe perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020; 
• Pe baza declarației pe propria răspunere a angajatorului
(*) este eliminată necesitatea deținerii Certificatului de Situații de Urgență
(*) sunt eliminate condiționările de indicatori financiari
(*) este eliminată limitarea in funcție de numărul de salariați
Cum se acordă șomajul tehnic?
Etapa 1. Suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. (c din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii și operarea acestora în REVISAL;
Etapa 2. – Solicitarea indemnizației de șomaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Vaslui a documentelor la adresa de email: vaslui@anofm.gov.ro
Documenetele se depun începând cu data de 01 aprilie 2020 pentru perioada 16-31 martie 2020 și 01 mai 2020 pentru perioada 01-16 aprilie 2020. 
Cererea pentru acordarea indemnizației se depune electronic la AJOFM Vaslui, pe adresa vaslui@anofm.gov, însoțită de lista persoanelor beneficiare și declarația pe propria răspundere semnată și asumată de către reprezentantul legal.
Corespondenta niveluri de calificare in vederea completarii listei cu persoanele care intră în șomaj tehnic
• ISCED 0 – Educaţia timpurie • ISCED 1 – Învăţământ primar • ISCED 2 – Învăţământ gimnazial • ISCED 3 – Învăţământ liceal • ISCED 4 – Învăţământ postliceal Învăţământ superior • ISCED 5 – Învăţământ superior de scurtă durată • ISCED 6 – Licenţă sau nivel echivalent • ISCED 7 – Master sau nivel echivalent • ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent
Plata sumei din bugetul asigurarilor de șomaj se face in baza cererii depuse, în cel mult 15 zile de la depunere a cererii.
Angajatorul plătește indemnizația către salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.

Reglementări suplimentare:

• Angajatul care are mai multe CIM din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație;
• Angajatul care are mai multe CIM și toate suspendate, beneficiază de indeminzație la contractul cel mai avantajos;
• Dacă bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu diferența de până la minimum de 75% din salariul de bază brut;

• Următoarele categorii de persoane fizice/juridice se vor adresa Agenție Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui pentru obținere informațiilor referitoare la plata indemnizației de sprijin la următoarele numere de telefon: 0770583731, 0770580648, 0770590870, 0768145553 :
• Persoane fizice autorizate: Intreprinderi individuale și familiale, profesii liberale
• Structuri sportive (persoane care îsi desfăsoara activitatea în baza contractului de activitate sportivă)
• Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturi conexe;
• Personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege (de exemplu convenții civile).

Modificări ale Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, valabile pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020

Conform art.XII din OUG 32/2020 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 șomerii indemnizați și neindemnizați NU SE MAI PREZINTA LA VIZELE SAU LA SESIUNIELE DE CONSILIERE PROGRAMATE.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 0733975397, 0752.081.397, pe site-ul institutiei sau pe pagina de Facebook a AJOFM Vaslui.

Este posibil ca imaginea să conţină: text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.