Tue. Oct 27th, 2020

I N F O R M A R E de la IPJ Vaslui

5 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: casă şi în aer liber

„În contextul intrării în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că „se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei”, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1. Încălcarea prevederilor Ordonanţei Militare nr. 3 poate fi pedepsită prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale.
Doar pentru motive temeinic fundamentate ce urmează a fi menționate pe cerere, urmează a fi soluționate cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate comportamentală primite prin email sau ghişeu, conform programului stabilit, afişat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
Pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că prezentarea cetățenilor la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar se va realiza numai după ridicarea interdicţiilor instituite, în cazul cererilor depuse pentru care nu se justifică urgenţa ridicării documentului.
Facem apel la cetățeni de a da dovadă de înțelegere, responsabilitate și de a respecta cu strictețe măsurile impuse de autorităţi. Abaterea de la măsurile impuse poate antrena riscuri majore, periclitând siguranța şi sănătatea cetățenilor.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
În conformitate cu art. 14 din Decretul Prezidenţial din 16.03.2020, „se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență” (inclusiv a certificatelor de cazier judiciar). Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor, se dublează.
Facem apel către cetățeni ca prezentarea la ghișeul de relații cu publicul să se realizeze numai în situații urgente, când certificatul de cazier judiciar/de integritate comportamentală este absolut necesar, iar obținerea acestuia nu poate fi amânată până la stabilizarea situației.
Avînd în vedere expunerea de motive a O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative care stabilește că este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituțiile publice; 
Conform art. 20 alin. 7 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare – “instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice” și ținând cont de măsurile stabilite la nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență precum și la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române în contextul raspândirii infecției cu virusul COVID-19, pentru evitarea contactului între persoane și prevenirea aglomerării ghișeelor în care se lucrează cu publicul;
1. Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc., la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală..
• Model adresa instituție pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar 
( se poate descărca de la adresa de pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui – https://vs.politiaromana.ro/…/documente-eliberari-acte/obti… )
• Model cerere de eliberare a extrasului de pe cazierul judiciar 
( se poate descărca de la adresa de pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui – https://vs.politiaromana.ro/…/documente-eliberari-acte/obti… )
Pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (COVID-19) și în conformitate cu recomandările conducerii D.C.J.S.E.O. privind reducerea activității la ghișeele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, la nivelul I.P.J. Vaslui au fost luate următoarelor măsuri:
2. În vederea limitării timpului de contact, transmiterea următoarelor tipuri de cereri depuse de alte persoane decât cele prevăzute la punctul 1: 
◦ cereri de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane fizice
◦ cereri de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane juridice
◦ cereri de eliberare a certificatelor de integritate comportamentală
se va realiza în format electronic (format doc, pdf, etc.) on-line la adresa cazier@vs.politiaromana.ro sau prin fax la numărul 0235.303233, urmând ca solicitantul să semneze cererea la înmânarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală de la ghișeu.
ATENTIE!
Se va preciza în mail sau fax localitatea de unde doreşte solicitantul să ridice certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală (Vaslui, Huşi, Murgeni, Bîrlad- acestea fiind singurele subunităţi care eliberează astfel de documente). Certificatul de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală (eliberate ca urmare a primirii unor cereri prin fax sau online) vor fi eliberate DOAR la ghişee. 
3. Pentru evitarea producerii aglomerației la ghișeu, recomandăm cetățenilor care nu dețin cunoștințe tehnice care să le permită transmiterea prin e-mail a documentelor mai sus amintite, să se prezinte la ghișeu conform programului prezentat la punctul 4, cu CERERILE de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau integritate comportamentală, GATA COMPLETATE conform modelelor de mai jos.
• cereri de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane fizicehttps://www.politiaromana.ro/…/pf_cerere_certificat_cu_timp…
• cereri de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane juridicehttps://www.politiaromana.ro/…/pj_cerere_certificat_cu_timp…
• model împuternicire persoană juridică
https://www.politiaromana.ro/…/38_pj_model_imputernicire.doc 
• cereri de eliberare a certificatelor de integritate comportamentală –model site https:/vs.politiaromana.ro/files/pages_files/cerere_certificat_integritate.doc
4. Programul de lucru cu publicul pe perioada, situaţiei de urgentă instituită, se va desfășura după următorul grafic:
• VASLUI – Sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui din str. Hagi Chiriac, nr. 1

LUNI-VINERI 09:00-12.00

• BÂRLAD- Sediul Poliţiei Municipiului Bîrlad

LUNI 09:00-11:00
JOI 09:00-11:00

• HUȘI- Sediul Poliţiei Municipiului Huşi

MARȚI 09:00-11:00
JOI 09:00-11:00

• MURGENI – Sediul Poliţiei Orașului Murgeni

LUNI 09:00-11:00
JOI 09:00-11:00

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, oameni în picioare, maşină şi în aer liber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.