Thu. Oct 29th, 2020

Adeverință angajator

1 min read

Subsemnatul (nume, prenume),……………………………………………………………………., în calitate de (funcția)……………………………………………………….. în cadrul (organizația) …………………………………………………………………………………………………confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă. 
Datele persoanei care se deplasează: 
Nume : ………………………………………………………………………………………………………… 
Prenume : ……………………………………………………………………………………………………. 
Data nașterii: ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………. 
Domeniul activității profesionale : …………………………………………………………………. 
Locul de desfășurare al activității profesionale: ……………………………………………….. 
Traseul deplasării: ……………………………………………………………………………………….. 
Mijlocul de deplasare: ………………………………………………………………………………….. 
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul 
în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor. 
DATA SEMNĂTURA1

1 Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.