Thu. Oct 29th, 2020

Anunt important de la AJOFM Vaslui

2 min read

Având în vedere necesitatea respectării recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirusului ( COVID 19), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui informează persoanele care vin din ţările Uniunii Europene şi solicită formularele U1/E301 sau E302, că cererea însoţită de documentele necesare eliberării acestora vor fi transmise pe email la adresa laura.toporascu@vs.anofm.ro sau prin poştă la adresa: Vaslui, str. Spiru Haret, nr.5.
După întocmirea lor, formularele vor fi transmise destinatarilor on-line sau în original – prin poștă la adresa menționată în cerere, în cel mai scurt timp.
Modelul de cerere poate fi solicitat pe email la adresa: laura.toporascu@vs.anofm.ro
Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon :0733.975.397
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E301/U1
• documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
• documente doveditoare ale calităţii de angajat în România: copie carte muncă (pentru certificarea perioadelor asigurate înainte de anul 2011), copii ale contractelor de muncă, adeverinţe de vechime eliberate de angajator, ( pentru certificarea perioadelor asigurate după anul 2011), decizia de încetare a contractului de muncă de la ultimul loc de muncă din România(după caz).
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E302
• documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
• documente necesare pentru identificarea datelor membrilor de familie: copia carţii de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani, copia certificatului de naştere pentru copii şi a certficatului de căsătorie
• acte care atestă natura şi totalul venitului membrilor de familie: adeverinţa de la şcoală pentru copii ( în care să se specifice dacă beneficiează sau nu de bursă), adeverinţa de la locul de muncă cu salariul, copii cupoane de pensie şi cupoane cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extras cont în cazul în care alocaţia este virată pe card)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.