Thu. Oct 22nd, 2020

Comunicat de presă

1 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare, cer, iarbă, în aer liber şi natură

Procedura de lucru pe durata restricţiilor cauzate de evoluţia infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2

Ȋn contextul măsurilor de prevenire a riscului de răspândire la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, subliniem faptul că, transmiterea oricărui tip de document de la solicitanţi / beneficiari ai sprijinului financiar / petenţi, se va realiza în principal pe căi electronice (scanat, e.mail / suport electronic CD / memory stick) la adresa de e.mail a fiecărei Direcţii pentru Agricultură Judeţene afișată pe site.ul propriu al M.A.D.R – office@dadrvaslui.ro – sau pe format de hârtie transmis prin procedura cunoscută, poștă sau curierat.
De asemenea, menţionăm că în cazul documentelor transmise electronic, acestea vor urma procedura de înregistrare în Registrul de corespondenţă al D.A.J. Vaslui, la data recepţionării acestora, iar confirmarea înregistrării se va transmite, în format electronic la adresa de e.mail a solicitanţilor / beneficiarilor sprijinului financiar / petiţionarilor.

Cu stimă, 
Director Executiv
Gigel CRUDU

Ȋntocmit, Cristina IONESCU
consilier

Este posibil ca imaginea să conţină: casă, plantă, copac şi în aer liber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.