Thu. Oct 29th, 2020

Comunicat de la AJOFM Vaslui care vizeaza angajatorii

1 min read

În vederea reducerii riscului de transmitere a coronavirusului Covid19 depunerea documentațiilor lunare de către toți angajatorii care au in derulare convenții incheiate conform legii nr. 76/2002, se va face, cu prioritate, prin e-mail, certificate prin semnătură electronică (petronela.cretu@vs.anofm.ro- pentru
art. 85 si mirela.solomon@vs.anofm.ro pentru art. 80) sau prin scrisoare recomandată cu conrmare de primire pe adresa instituției: str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui.
În conformitate cu art. 54 alin. 7 din respectiv art. 59 alin 8 din HG 174/2002 cu modi&carile și completarile ulterioare angajatorii care optează pentru transmiterea pe email a documentelor lunare trebuie sa detină certificat
calificat eliberat in conditiile legii nr. 455/2001 republicată privind semnatura electronică.
In cazuri strict excepționale angajatorii pot depune documentele lunare la agențiile locale în a căror rază teritorială iși au sediul.
În situația actuală este important ca fiecare dintre noi să dea dovadă de RESPONSABILITATE, RESPECT și GRIJĂ pentru toți cei din jurul nostru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.