Thu. Oct 22nd, 2020

Ordin privind condiţiile minime de biosecuritate în exploataţiile de porcine!

3 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi în aer liber

Agrointeligenta-AGROINTEL.RO

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a emis un set de reguli Agrointeligența – AGROINTEL.ROi mai stricte pentru crescătorii de porci printre acestea aflându-se și interzicerea creșterii porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri și societăți agricole vegetale. Astfel, cu excepția fermelor de suine, alte forme de exploatații nu vor mai putea să dețină suine nici pentru autoconsum, dar nici în scopuri comerciale. Iata o parte dintre aceste reguli:

Art. 3. Creşterea porcinelor în exploatații în aer liber este interzisă.
(2) Creşterea porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăți agricole vegetale este interzisă.

Art. 4. În exploataţiile nonprofesionale (exploataţia de subzistenţă, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA), deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, în care porcii sunt crescuţi numai pentru îngrășare şi sacrificare pentru consum familial n.r) este interzisă:
i) activitatea de reproducție;
ii) mişcarea porcinelor vii indiferent de destinaţie;

Art. 5. – Exploatațiile nonprofesionale au obligația de a respecta următoarele reguli minime pentru nivelul I de biosecuritate:
1. operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în Registrul Național de Exploatații.
2. operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și Înregistrare al Animalelor (S.N.I.I.A.), precum și toate mişcările și evenimentele la care sunt supuse animalele, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare.
3. operatorii care dețin porcine din rasele autohtone Bazna și Mangalița sunt obligaţi să facă dovada înregistrării porcinelor în registrul genealogic al raselor Bazna și Mangalița care sunt conduse în conformitate cu acreditarea primită de la ANZ, în scopul înregistrării în RNE de către utilizatorul S.N.I.I.A.
4. operatorul/persoana care lucrează cu animalele are obligatia de a anunţa medicul veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit privind:
i. orice modificare a starii de sănătate a porcinelor;
ii. orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
iii. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie.
5. operatorul are obligaţia creşterii porcinelor în adăposturi care să asigure condiţiile de bunăstare în conformitate cu legislaţia în vigoare, împrejmuite cu gard continuu, fără ca porcii să aibă posibilitatea de a veni în contact cu alte specii de animale, cu porcine domestice din alte exploataţii sau cu porcii sălbatici;
6. operatorul are obligatia respectării interdicţiei de hrănire a porcinelor cu resturi alimentare care conţin subproduse de origine animală;

Art. 6. În exploataţiile comerciale, autorizate/înregistrate pentru creşterea altor specii de animale, este interzisă creşterea porcinelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.