Wed. Sep 23rd, 2020

Informatii utile pentru agricultori

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: cer, munte, nor, natură şi în aer liber

Judeţul Vaslui dispune de o suprafaţă agricolă totală de 401.237 ha, din care 356.435 ha în mediul privat şi 44.802 ha în sectorul de stat. 
Din suprafaţa agricolă totală de 401.237 ha, 292.196 ha sunt ocupate cu teren arabil (73%), 94.534 ha cu păşuni şi fâneţe (23%), 11.849 ha cu viţă-de-vie (3%) şi 2.658 ha cu livezi
(1%). Precizăm faptul că, în baza art. 9 alin. (7^2) din O.U.G nr.34/2013, ”Unităţile administrativ – teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din același act normativ „ (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale”, iar conform alin. (2), al aceluiași articol, ”Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ – teritorială în cauză, potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Ȋn acest context, până la data de 03.02.2020, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui au fost finalizate, în total, un număr de 40 amenajamente pastorale aferente suprafeţei de
33.433 ha teren, amenajamente care conţin caracteristici geografice și climatice ale unității administrativ-teritoriale respective, tipuri de vegetație a pajiștilor, cadrul de amenajare,
capacitatea de pășunat, organizarea, îmbunătățirea, dotarea și folosirea acestora iar în curs de elaborare se află 11 proiecte în lucru pentru o suprafaţă de 6.085 hectare.
Precizăm însă faptul că, din totalul celor 86 unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Vaslui, un număr de 35 (40,7%) nu au solicitat reprezentanţilor D.A.J. Vaslui întocmirea amenajamentelor pastorale, motivat fiind de lipsa documentaţiilor cadastrale.
”Prin urmare, avându-se în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, termenul – limită de realizare a amenajamentelor pastorale a fost prelungit cu un an. 
Astfel, începând cu anul 2021 va fi obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral (art. 10 alin. (1), teza a II-a din O.U.G nr. 34/2013) motiv pentru care acordarea subvenţiilor pentru
crescătorii de animale din UAT-urile care nu vor avea finalizate amenajamentele pastorale riscă să nu fie acordate, determinând astfel și imposibilitatea concesionării către crescătorii de animale
a acestor suprafeţe de pajiști”, ne-a transmis Gigel Crudu, director executiv al Directiei pentru Agricultura Judeteana Vaslui.

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac, iarbă, cer, în aer liber şi natură
Este posibil ca imaginea să conţină: cer, nor, iarbă, copac, plantă, în aer liber şi natură
Este posibil ca imaginea să conţină: iarbă, cer, copac, în aer liber şi natură

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.