Sat. Sep 25th, 2021

Centru pentru consiliere si sprijin pentru părinți și copii la Bârlad

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui inaugurează un nou serviciu social în municipiul Bârlad! 
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad va avea drept scop prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, formarea, menţinerea, întărirea legăturilor familiale şisprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale,prevenirea separării copilului de familia sa prin acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor şi potenţialilor părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale şi prin acordarea de sprijin copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, îngrijire,
educație, socializare, recreere pe timpul zilei, consiliere psihologică.
Prin complexul de servicii sociale furnizate, centrul se adresează următoarelor categorii de beneficiari: 
părinţii/familiile extinse/familiile substitutive care necesită deprinderi de îngrijire a copiilor, adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu; trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate; constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/
armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor care pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională; 
viitori părinţi care doresc să își consolideze un model pozitiv de creștere și educare a copilului;
copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau înn colectivitatea în care trăiesc. 
”În ceea ce privește condițiile de admitere, viitorii beneficiari se pot adresa direct centrului, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, sau pot fi orientați spre accesarea acestor servicii de către alte instituţii/servicii/specialişti din comunitate.
Festivitatea de inaugurare a Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copi va avea loc luni, 03 februarie 2020, la orele 12.30, la sediul Complexului de Servicii Comunitare
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad, Bulevardul Epureanu nr. 19”, ne-a transmis Ioan buruiana, director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala pentru Protectia Copilului Vaslui.

Dorelian David

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, casă şi în aer liber
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.