Mon. Sep 25th, 2023

Activitate intensa, in 2019, la Biblioteca Judeteana Vaslui

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, interior

Pe parcursul anului trecut conducerea dar si salariatii Bibliotecii Judetene ”Nicolae Milescu Spatarul” din Vaslui au organizat si desfasurat o serie impresionanta de activitati. Acestea s-au consumat pe doua fronturi: activitatea propriu-zisa, de zi cu zi, cu publicul si nu numai dar si derularea de diverse activitati. 
În realizarea misiunii instituţiei au fost implementate programe, respectiv proiecte şi au fost dezvoltate activităţi încadrate în Planul de acţiuni pentru anul 2019. ”Strategia pentru îndeplinirea misiunii şi a funcţiei specifice bibliotecii a vizat obiective care reflectă preocuparea pentru creşterea performanţei şi consolidarea rolului bibliotecii ca instituţie de cultură şi educaţie, la nivelul comunităţii locale, precum: 
Completarea şi dezvoltarea colecţiilor bibliotecii;
Promovarea noutăţilor editoriale, scriitorilor de marcă, autorilor locali;
Consolidarea rolului de centru cultural şi educaţie permanentă;
Diversificarea ofertei culturale, extinderea parteneriatelor;
Promovarea colecţiilor şi a serviciilor de bibliotecă;
Coordonarea metodologică la nivelul reţelei de biblioteci publice din judeţ;
Identificarea şi derularea proiectelor/programelor cu finanţare nerambursabilă”, ne-a precizat prof. Gelu Voicu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene Vaslui.
Structura organizatorică a Bibliotecii municipale are în componenţă următoarele servicii:
Serviciul financiar-contabilitate, juridic, resurse umane, administrativ;
Serviciul informatizare, informare bibliografică, prelucrarea şi completarea colecţiilor; 
Serviciul relaţii cu publicul (sala de împrumut la domiciliu pentru copii, sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi, sala de lectură carte şi periodice, sala mediateca);
Serviciul programe şi proiecte culturale, metodic, conservare şi restaurare documente.
Au fost achiziţionate documente valoroase din punct de vedere cultural şi informaţional, asigurând caracterul enciclopedic al colecţiilor.
Documentele intrate în colecţiile bibliotecii au fost prelucrate biblioteconomic şi înscrise în evidenţa globală, individuală şi contabilă. Pe tot parcursul anului trecut si nu numai intreg personalul acestei institutii culturale de succes a depus o munca sustinuta, de sisif, pentru care merita felicitat!

P.S. Un articol referitor la unele dintre cele mai importante evenimente derulate anul trecut la Biblioteca Judeteana ”Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui va vom prezenta pe parcursul acestei saptamani.

Dorelian David

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „Biblioteca Județeană Milescu Spătarul" Vaslui”
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.