Mon. Apr 6th, 2020

Comunicat de la Asociația „SOLIDAR”

3 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 10 persoane, inclusiv Ionel Popa, persoane zâmbind, oameni în picioare şi în aer liber

Ieri, 28 noiembrie, s-a derulat ultima etapă din acțiunea „„Săptămâna legumelor și fructelor donate” inițiată de Grădinițele 12, 7 și 13 Huși, având coordonator voluntar pe mihaela Guțu. Pentru buna desfășurare, ca și anul trecut, inițiatorii au apelat la un parteneriat cooptând Asociația „SOLIDAR” din Vaslui și Primăria Tătărăni. Etapa de astăzi a însemnat predarea bunurilor colectate către familii aflate în nevoi, familii propuse de Compartimentul „Asistență Socială” din cadrul Primăriei Tătărăni prin Maria Băhnăreanu. În prima etapă inițiatorii au colectat bunuri, în special fructe și legume. În această etapă s-au implicat urmatorii membri voluntari: educatoare Micu Andreea, Tărnăuceanu Cristina, Harnagea Alexandra, Cocuz Angela, Hristea Claudia, Pătrașcu Luiza, Ciobotaru Miluța, Mitrofan Margareta, Leu Valentina, coordonate de director Mihaela Guțu, copiii și părinții din cele trei grădinițe. Mobilizarea a fost exemplară, reușind să se colecteze următoarele cantități de produse: 100 kg fructe și legume, 3 baxuri orez, 3 baxuri zahăr, 3 baxuri ulei, 2 baxuri făină, 30 borcane dulcețuri, 3 cutii dulciuri, 2 saci cu jucării, 2 saci cu hăinuțe, 26 saci cu brichete pentru foc. La acestea s-au adăugat saci cu haine puși la dispoziție de Asociația „SOLIDAR”, care a asigurat și logistica acțiunii. Produsele au fost predate către 6 (șase) familii cu mulți copii din satul Bălțați, comuna Tătărăni, județul Vaslui, care au totalizat 28 de copii cu diferite vârste. Din familiile selectate nu putea să lipsească familia Maftei Cristina, care crește 8 copii minori și doi nepoți, familia Cucu Maricica, care crește 4 copilași și familia Cucu Margareta, care crește 6 copilași, ultimele două familii vizitate și anul trecut în cadrul aceleași acțiuni. Cele 6 familii au primit cu multă bucurie darurile consistente! Asociația „SOLIDAR” urmărește acordarea și altor forme de sprijin către cele 6 familii. ”Precizăm că la predarea bunurilor au fost prezente d-nele educatoare Micu Alexandra și Tărnăuceanu Cristina, coordonate de d-na director Guțu Mihaela, din partea Asociației „SOLIDAR” d-na Popa Antonela-Irina și d-ul Popa Ionel, în calitate de președinte, din partea Primăriei Tătărăni d-na Băhnăreanu Mariana, responsabil Compartiment Asistență Socială. Asociația „SOLIDAR” apreciază ca exemplară organizarea celor trei grădinițe, organizare care a depășit așteptările! Totodată, apreciem implicarea d-nei Băhnăreanu Mariana, responsabil Compartiment Asistență Socială, în activitatea pe care o coordonează, ținând cont de complexitatea situațiilor din comuna Tătărăni. Concluzionăm că acțiunea a avut un impact deosebit pentru cele șase familii ca urmare a sprijinului oferit. Impact deosebit a avut și pentru voluntarii implicați, incluzând și copilașii din cele trei grădiniție pentru că astfel de acțiuni îi ajută să-și dezvolte empatia. Se știe că, cu cât se învață mai repede empatia, cu atât copiii vor avea mai multe beneficii emoționale, pe termen lung. Copiii între 5 și 7 ani manifestă emoții puternice de preocupare față de cei din jur. Încurajăm desfășurarea unor astfel de acțiuni în parteneriat, rezultatele fiind excepționale! Felicitari inițiatorilor!!!
Alte acțiuni organizate de Asociația „SOLIDAR” găsiți pe pagina de facebook sau pe site-ul:http://asociatiasolidar.info

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.