Wed. Sep 23rd, 2020

Modificarea și completarea HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare, cer, iarbă, în aer liber şi natură

Modificarea și completarea HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

Avându-se în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 775 din 24 septembrie 2019 a Hotărârii nr. 711 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului României nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, subliniem faptul că a fost prelungită perioada de cerere pentru anul 2019, respectiv perioada în care se valorifică lâna, de la 30 septembrie a.c. până la data de 21 octombrie 2019, inclusiv.
Ȋn acest context, faptul că schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale cu activitate în domeniul creşterii ovinelor, respectiv persoanelor fizice care deţin atestat de producător, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, se menţioneaza că, pentru încasarea ajutorului de minimis, crescătorii de ovine au obligaţia să depună la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui documente justificative care atestă comercializarea producţiei de lână, respectiv factura / file din carnetul de comercializare, până la data de 1 noiembrie 2019 inclusiv. 
”Ȋn cazul în care valorificarea lânii are loc către un intermediar, acesta are obligativitatea să înscrie pe fila / filele din carnetul de comercializare a / ale crescătorului de ovine numărul contractului de livrare încheiat cu un centru de colectare sau cu o unitate de procesare a lânii.
Reamintim faptul că, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 523 / 2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, valoarea sprijinului financiar acordat în anul curent este de 2 lei / kg pentru lâna comercializată”, ne-a declarat Gigel Crudu, directorul Directiei Judetene pentru Agricultura Vaslui.

Dorelian David

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.