Thu. Sep 24th, 2020

Județul Vaslui, gazda unei dezbateri regionale pe tema provocărilor generate de perioada adolescenței

3 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 4 persoane, oameni stând jos

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, alături de Federația Internațională a Comunităților Educative din România (FICE) România, rămasă fidelă, în cei 30 de ani de activitate, scopului nobil pentru care a fost înființată, și anume protecția și promovarea drepturilor copilului, cu accent pe copilul aflat temporar în sistemul de protecție, a organizat astăzi, 24 septembrie 2019, la Bârlad, o dezbatere regională cu tema ”Opinia copiilor și tinerilor din sistemul de protecție a copilui contează”, organizată în cadrul proiectului național al FICE România ”Adolescența încotro?”.
La eveniment au participat copiii din sistemul de protecție specială și specialiști din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui și Vrancea, alături de reprezentanți ai Primăriei municipiului Bârlad, Consiliului Local Bârlad, Direcției de Asistență Socială Bârlad și ai organizațiilor neguvernamentale.
Proiectul anterior menționat și dezbaterea oragnizată în județul nostru vizează conștientizarea și mobilizarea societății civile în cunoașterea, abordarea, rezolvarea și reducerea problemelor pe care le întâmpină adolescenții în România. Printre temele de discuție au fost abordate: nevoile adolescenților; reușitele școlare ale adolescenților din sistemul de protecție a copilului (în sistemul rezidențial, în plasament familial, la asistenți maternali profesioniști); abandonul școlar la adolescență- cauze și consecințe; provocări și oportunități avute de adolescenții/tinerii din sistemul de protecție a copilului;provocările adolescenței în sistemul de protecție a copilului (în sistemul rezidențial, în plasament familial, la asistenți maternali profesioniști); exemple de reușită, de integrare în mediul universitar, de inserție profesională.
”Evenimentul a creat oportunitatea generãrii unui cadru de discutii si dezbateri pe tematica întâlnirii, în scopul îmbunãtãtirii eficientei si eficacitãtii activitãtii de sprijin și suport specializat pentru tinerii din cele șase județe participante. Ne-am bucurat să observăm faptul că adolescenții au manifestat deschidere față de toate aspectele discutate, au împărtășit gânduri și experiențe personale, concluzia comună fiind aceea că adolescenții sunt oglinda societății în care trăim, iar răspunzători de imaginea de ansamblu asupra tinerilor din ziua de astăzi suntem noi adulții, părinți, specialiști sau educatori”, a spus Ionel Armeanu Stefãnicã, directorul general al DGASPC Vaslui.

Istoricul lui FICE România si contributia acestui organism în problemele copiilor din România

Federatia Internationalã a Comunitãtilor Educative, Sectiunea România – FICE România este organizatie neguvernamentalã, nonprofit a profesionistilor în educatie si protectie socialã, care activeazã pentru drepturile copiilor, îndeosebi ale celor care cresc în afara familiei, la distantã de pãrinti, în conditii sociale dificile. Organizatia a fost înfiintatã în 1990, împlinind 25 de ani de activitate în 2015. Din organizatie fac parte cadre didactice, psihologi, sociologi, profesionisti în domeniul social, medici, ziaristi. De asemenea, activeazã ca voluntari studenti, elevi, pãrinti. FICE România este initiatoarea mai multor programe care s-au impus în mediul educational si în cel social, derulându-se consecvent de mai multi ani, definind personalitatea organizatiei: programul prelungit în scoalã – asigurarea conditiilor pentru activitãti de tip scoala dupã scoalã, atât prin amenajãri, dotãri, aprovizionare, cât si prin demersuri la nivel administrativ, concretizate în participare la elaborarea legislatiei în domeniu (partea aferentã din Legea Educatiei Nationale), precum si în colaborare cu autoritãtile locale; solidaritatea colegialã – gesturi de sustinere din partea copiilor cãtre copii, prin colectare si dãruire de obiecte, ajutor la lectii, în organizarea unor activitãti extracurriculare etc; bucuria lecturii – festival anual dedicat cãrtii pentru copii, întregit cu donatii pentru biblioteci scolare, contact cu autori, editori, promotori în domeniu; cunoaste si decide – programe complexe de formare si de informare asupra modului de viatã sãnãtos, a nocivitãtii consumului de substante interzise si abuzurilor de orice fel. FICE România activeazã în directia formãrii continue a membrilor sãi, prin stagii, schimburi de experientã, cursuri, dezbateri, proiecte la nivel local, regional si national, precum si prin colaborãri cu organizatii similare si cu institutii din alte tãri.

Dorelian David

Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, oameni stând jos, ecran şi interior
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare, copac, mulţime, cer şi în aer liber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.