Fri. Dec 4th, 2020

Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 245E

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Județul Vaslui, în parteneriat cu UAT Comuna Deleni, implementează începând cu data de 26.11.2018, proiectul ,,Reabilitare si modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126274. 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță națională”, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor modale.
Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni, începând cu data de 01.08.2015 până la data de 31.01.2022. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.
”Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T. 
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (cresterea vitezei de deplasare, a portantei si a sigurantei rutiere) a drumului judetean 245E: DN 24(Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costesti) pe o lungime 7,140 km”, a mentionat Valeriu Caragata, administratorul public al judetului Vaslui in cadrul Consiliului Judetean.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
1. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 7,14 km de drum județean.
2. podete pentru scurgerea apelor -10 podețe transversale noi.
3. categorii de elemente de sigurantă a drumului realizate: număr-2.
– marcaje longitudinale și verticale,
– parapeți metalici
Valoarea totală a proiectului este de 16.550.275,59 lei, din care 15.991.882,95 lei este asistenţa financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană și Guvernul României, iar suma de 558.392,64 lei va fi asigurată de Consiliul Județean Vaslui (din care 326.364,95 lei cofinanţarea de 2 % din cheltuielile eligibile și 232.027,69 lei valoare ne-eligibilă)

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, nor, în aer liber şi natură

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.