Sat. Jan 16th, 2021

Reabilitare si modernizare DJ244I

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: drum, cer, în aer liber şi natură

UAT Județul Vaslui , în parteneriat cu UAT Comuna Mălușteni și UAT Oraș Murgeni, a semnat un contract de finanțare în data de 26.11.2018 pentru proiectul “Reabilitare și modernizare drum județean DJ244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, Cod SMIS 126040. 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță națională”, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor modale. 
Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, începând cu data de 01.12.2015 până la data de 31.10.2020. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T. 
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (creșterea vitezei de deplasare, a portantei și a siguranței rutiere) a drumului județean 244 I – Sărățeni – Mălușteni pe o lungime de 4,640 km. 
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
1. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 4,64 km de drum județean.
2. podețe pentru scurgerea apelor – 12 (din care 10 podețe transversale și 2 podețe tubulare Ia drumuri laterale).
3. categorii de elemente de siguranțã rutieră – 3, după cum urmează:
– marcaje rutiere longitudinale simple duble cu întreruperi sau continue; 
– indicatoare rutiere; 
– parapete deformabile tip semigreu din elemente metalice. 
Valoarea totală a proiectului este de 8.686.545,58 lei , din care 8.239.368,51 lei este asistenţa financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană și Guvernul României, iar suma de 447.177,07 lei va fi asigurată de Consiliul Județean Vaslui (din care 168.150,38 lei cofinanţarea de 2 % din cheltuielile eligibile și 279.026,69 lei valoare ne-eligibilă).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.