Thu. Dec 3rd, 2020

„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială ,, Sfânta Ecaterina” Huși

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: copac, casă, cer şi în aer liber

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 01.04.2019, proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială ,,Sfânta Ecaterina”, Huși” , cod SMIS 121046. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale , Obiectivul Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 01.04.2019 până la data de 31.01.2022. 
Valoarea totală a proiectului este de 7.721.767,45 lei, din care 7.082.769,68 lei asistenţa financiară nerambursabilă (6.143.218,60 lei contribuția Uniunii Europene din FEDR și 939.551,08 lei finanțare de la bugetul de stat) și 638.997,77 lei cofinanțarea din partea beneficiarului UAT Județul Vaslui (din care, 144.546,32 valoarea cofinanțării eligibile și 494.451,45 lei valoarea neeligibilă) .
”Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic al tinerilor cu cerințe educaționale speciale prin asigurarea unei infrastructuri educaționale de calitate adecvată nevoii acestora.
Obiectivul specific îl reprezintă reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă oferite de Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși (în spațiile căminului internat și cantinei) tinerilor cu cerințe educative speciale (CES) din județul Vaslui care doresc să învețe o meserie și să se integreze pe piața muncii”, ne-a declarat Valeriu Caragata, administratorul public al judetului Vaslui. 
Rezultatele obținute prin implementarea proiectului vor fi:
a) un campus modernizat cu spații de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă care respecta standardele in vigoare care va cuprinde: 
– 1 corp cantina cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri;
– 1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spatii destinate recuperării, socializării, recreerii si cazării reabilitate, recompartimentate și modernizate.
b) elevi cu CES participanți la procesul educațional în Școala Profesionala Specială „Sfânta Ecaterina” care beneficiază de condiții îmbunătățite de recuperare, recreere, socializare, cazare și masa.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.