Thu. Dec 3rd, 2020

Dezvoltarea calității serviciilor la SJU Vaslui, finanțată din fonduri europene

2 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: copac, cer şi în aer liber

UAT Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 13.03.2018, proiectul „Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 121069. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, începând cu data de 01.03.2017 până la data de 31.05.2023. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Valoarea totală a proiectului este de 10.713.264,54 lei, din care 6.699.421,58 lei asistenţa financiară nerambursabilă (4.785.301,13 lei contribuția Uniunii Europene din FEDR și 1.914.120,45 lei finanțare de la bugetul de stat) și 4.013.842,96 lei cofinanțarea din partea beneficiarului UAT Județul Vaslui (din care, 136.722,89 lei valoarea cofinanțării eligibile și 3.877.120,07 lei valoarea neeligibilă) .

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
• dezvoltarea capacității și calității serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, prin extinderea spațiului actual cu un corp nou de clădire;
• construirea unui heliport de suprafață situat pe sol, în incinta Spitalului Județean de Urgență Vaslui, pentru facilitarea transferului pacienților către alte unități sanitare;
• îmbunătățirea dotării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui cu aparatură medicală.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt:
• pacienții Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean Vaslui- in medie, 56000/an;
• personalul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui- total 101 persoane;
• paramedicii care lucrează pe autospecialele de terapie intensivă (TIM);
• aparținătorii pacienților care se prezinta la UPU- in medie 170/zi;
• Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber
Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.