Thu. Dec 3rd, 2020

Final de Proiect la Primaria Vaslui

1 min read

La sediul Primăriei municipiului Vaslui a avut loc o conferința de presă, prilej cu care s-a finalizat Proiectul ”Sistem de management al performanței și calității în cadrul Primăriei municipiului Vaslui SMC-BSC, cod SIPOCA-106”.
Proiectul s-a desfășurat în perioada februarie 2018 – iunie 2019 și a avut un grup țintă de 50 de salariați ai instituției, format atât din personalul de conducere, cât și din personalul cu atribuții de execuție. Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani, perioada în care se va urmări atingerea tuturor obiectivelor propuse, certificarea ISO fiind avizată anual de organismele în drept.
Prin introducerea acestor sisteme (SMC și BSC) se urmărește îmbunătățirea capacității decizionale, creșterea capacității organizaționale, urmărirea facilă a trasabilității documentelor precum și asigurarea unui management riguros și calitativ. Toate acestea au ca scop final identificarea, prevenirea și rezolvarea cu promptitudine a disfuncționalităților apărute în contactul cu alte instituții locale sau centrale, cu mediul de afaceri, dar mai ales cu cetățenii. Implementarea acestor sisteme are ca scop modernizarea și eficientizarea instituției care astfel va putea fi capabilă să faciliteze o dezvoltare socio-economică în primul rând prin furnizarea de servicii publice competitive și calitative.
Valoarea totală a proiectului: 423.805,31 lei din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă: 415.329,20 lei (360.234,51 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene din Fondul Social European și 55.094,69 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național)
Contribuția beneficiarului: 8.476,11 lei

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, interior
Este posibil ca imaginea să conţină: 3 persoane, oameni stând jos şi interior

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.