Sun. Jan 17th, 2021

Program pentru pescuit si acvacultura

1 min read

La sediul Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui a avut loc o intalnire la care au luat parte reprezentanti ai institutiei mentionate mai sus si reprezentanti ai agentilor economici cu activitati in domeniul piscicol si acvacultura. Au fost prezenti 10 persoane din partea producatorilor in acvacultura iar din partea institutiei publice au participat directorul executiv, directorul adjunct si responsabili ai Programului care urmeaza a fi implementat. Conform legislatiei in vigoare ajutorul de stat pentru cheltuieli eligibile este de 40% din totalul acestora, existand posibilitatea majorarii cu 20% dar nu mai mult de 90% in cazul indeplinirii anumitor conditii legate de vechimea in activitatea in acvacultura, varsta, situarea in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice, precum si daca sunt membri ai organizatiilor din acvcultura. Accesarea acestui program se poate face de catre potentiali beneficiari, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si de catre persoane juridice, pein intermediul Directiei pentru Agricultura pe a caror raza teritoriala se infiinteaza/se afla fermele de acvacultura. Ajutorul de stat se acorda beneficiarilor care au ca obiect de activitate acvacultura, doar in cazul in care nu au accesat sprijin prin Programul operational POPAM 2014-2020 pentru aceleasi masuri reglementate de Legea 28/2019. Modalitatea de accesare este prevazuta in actele normative prezentate, presupunand depunerea cererii de inscriere, precum si o cerere de finantare insotita de documente justificative iar ulterior de facturi justificative care trebuie sa ateste efectuarea cheltuielilor mentionate in cererile de finantare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.